Inschrijven

Kriebelt het? Zin om mee te gaan op Open Kamp Brabant?

Inschrijven of nog vragen? Stuur een mailtje naar info@openkampbrabant.be of bel naar Luna (O494 54 29 80) of naar Jolien (0472 62 25 12)

Gelieve duidelijk volgende gegevens te vermelden in de mail:

  • Naam + voornaam kind
  • Geboortedatum kind
  • Naam ouders(s)
  • GSM ouder(s)
  • Adres kind
  • Ingeschreven door (instelling/organisatie of ouders)
  • Kamp wordt betaald door (instelling/organisatie of ouders)

Indien het kind werd ingeschreven door een instelling/organisatie, gelieve dan ook de contactgegevens en het adres van de organisatie door te geven.

De informatie over de kostprijs van het kamp vind je terug onder de hoofding 'mee op kamp'. De betaling kan gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer BE18 7340 2114 1965 (Vermelding OK - naam kind(eren) ) of cash bij aanvang van het kamp in een enveloppe met de naam van het kind erop.  

DEADLINE

De inschrijvingen worden afgesloten op 30 juni 2019.

HUISBEZOEK

In de maanden juni en juli kan, indien gewenst, een huisbezoek worden ingepland bij elk van de kinderen. Dit is een perfect moment om wederzijds kennis te maken, de ouders de nodige informatie te geven en indien nodig praktische afspraken te maken. Belangrijk, gelieve bij de inschrijving duidelijk te vermelden dat jullie een huisbezoek wensen.