Inschrijven

Kriebelt het? Zin om mee te gaan op Open Kamp Brabant?

Inschrijven of nog vragen? Stuur een mailtje naar info@openkampbrabant.be of bel naar Fien (O494 25 15 72) of naar Ine (0499 47 18 21)

Gelieve duidelijk volgende gegevens te vermelden in de mail:

  • Naam + voornaam kind
  • Geboortedatum kind
  • Naam ouders(s)
  • GSM ouder(s)
  • E-mailadres ouder(s)
  • Adres kind
  • Ingeschreven door (instelling/organisatie of ouders)
  • Kamp wordt betaald door (instelling/organisatie of ouders)

Indien het kind werd ingeschreven door een instelling/organisatie, gelieve dan ook de contactgegevens en het adres van de organisatie door te geven.

De informatie over de kostprijs van het kamp vind je terug onder de hoofding 'mee op kamp'. De betaling kan gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer BE52 7310 4783 4109 (Vermelding 'Open Kamp- naam kind(eren)' ) of cash bij aanvang van het kamp in een enveloppe met de naam van het kind erop.  

DEADLINE

De inschrijvingen worden afgesloten op 30 juni 2021.

HUISBEZOEK

In de maanden juni en juli kan, indien gewenst, een huisbezoek worden ingepland bij elk van de kinderen. Dit is een perfect moment om wederzijds kennis te maken, de ouders de nodige informatie te geven en indien nodig praktische afspraken te maken. Belangrijk, gelieve bij de inschrijving duidelijk te vermelden dat jullie een huisbezoek wensen.